mapa pomniejsz powiększ

mapa pomniejsz powiększ

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym » System rezerwacji » Usługi edukacyjne

Logo MNKDUsługi edukacyjne - szkoła podstawowa I-III

GMACH GŁÓWNY MUZEUM

WARSZTATY Fabryka gliny

Lepienie z gliny pobudza wyobraźnię, rozwija zdolności manualne ale przede wszystkim jest wspaniałą zabawą i sprawia ogromną radość. Podczas zajęć zapoznamy uczestników z surowcem oraz narzędziami wykorzystywanymi w pracy ceramika . Podczas warsztatów, korzystając ze wskazówek instruktora, uczestnicy samodzielnie ulepią naczynie w ręku z pełnej kuli oraz wykonają techniką modelowania misę dekoracyjną.

Zajęcia odbywają się w Gmachu Głównym mieszczącym się przy ulicy Rynek 19 w Kazimierzu Dolnym oraz w sali edukacyjnej w Puławach (Pałac Czartoryskich). Istnieje także mozliwość przeprowzenia zajeć "na wynos" w przedszkolu lub w szkole.

Ilość dostępnych miejsc jednocześnie: 20

Cena: 15.00 zł/za osobę

LEKCJA MUZEALNA "Muzeum od kuchni"

Czym jest muzeum, a kim muzealnik? Podczas zwiedzania wybranej ekspozycji oddziału Muzeum Nadwiślańskiego uczestnicy poznają zasady panujące
w muzeum, a także zadania jakie należą do muzealnika. Będą mieli okazję zobaczyć jak pracuję Muzeum od kuchni.

Zajęcia odbywają się w Gmachu Głównym mieszczącym się przy ulicy Rynek 19 w Kazimierzu Dolnym oraz w sali edukacyjnej w Puławach (Pałac Czartoryskich). Istnieje także mozliwość przeprowzenia zajeć "na wynos" w przedszkolu lub w szkole.

Ilość dostępnych miejsc jednocześnie: 20

Cena: 60.00 zł/za grupę

LEKCJA MUZEALNA W krainie barw

Dzieci postawią pierwsze kroki w świecie kolorów. Zastanowią się też, co sprawia, że jedne obrazy wydają się nam wesołe, inne zaś smutne. Dowiedzą się też czy kolor ma swój smak . Co znaczą poszczególne kolory, jak fachowo się nazywają, jak się je uzyskuje i dlaczego kolory są nam tak bardzo potrzebne?

Zajęcia odbywają się w Gmachu Głównym mieszczącym się przy ulicy Rynek 19 w Kazimierzu Dolnym oraz w sali edukacyjnej w Puławach (Pałac Czartoryskich). Istnieje także mozliwość przeprowzenia zajeć "na wynos" w przedszkolu lub w szkole.

Ilość dostępnych miejsc jednocześnie: 20

Cena: 60.00 zł/za grupę

LEKCJA MUZEALNA Judaika-skarby Oddziału Muzeum Sztuki Złotniczej

Podczas zajęć uczestnicy zobaczą jak wyglądają najważniejsze żydowskie przedmioty służące zarówno do codziennego użytku, jak i wykorzystywane podczas żydowskich świąt i zwyczajów. Nauczą się odczytywać zawartą w nich symbolikę, poznają sekrety ich dekoracji oraz techniki wykonania.

 

Ilość dostępnych miejsc jednocześnie: 20

Cena: 60.00 zł/za osobę

WARSZTATY Pisz nie nudź

Czy dziennikarstwo jest zawodem dla wybranych? Jak konstruować przekaz który porwie ludzi? Uczestnicy postawią pierwsze kroki w dziennikarstwie. Dowiedzą się kiedy art. prasowy jest ciekawy a kiedy nudny. W trakcie warsztatów każdy uczestnik stworzy swoją własną gazetę.

Zajęcia odbywają się w Gmachu Głównym mieszczącym się przy ulicy Rynek 19 w Kazimierzu Dolnym oraz w sali edukacyjnej w Puławach (Pałac Czartoryskich). Istnieje także możliwość przeprowadzenia zajęć "na wynos" w przedszkolu lub w szkole.

Ilość dostępnych miejsc jednocześnie: 20

Cena: 170.00 zł/za grupę

WARSZTATY Ożywiona glina

Lepienie z gliny pobudza wyobraźnię, rozwija zdolności manualne ale przede wszystkim jest wspaniałą zabawą i sprawia ogromną radość. Celem warsztatów jest odkrycie przez uczestników relaksacyjnych właściwości gliny oraz bliższe zapoznanie się z tym materiałem rzeźbiarskim. W czasie warsztatów będzie można wykonać rzeźbę wzorując się na modelu. Pozować nam będą obiekty natury.

Zajęcia odbywają się w Gmachu Głównym mieszczącym się przy ulicy Rynek 19 w Kazimierzu Dolnym oraz w sali edukacyjnej w Puławach (Pałac Czartoryskich). Istnieje także mozliwość przeprowzenia zajeć "na wynos" w przedszkolu lub w szkole.

Ilość dostępnych miejsc jednocześnie: 30

Cena: 15.00 zł/za osobę

WARSZTATY Odkrywamy tajniki kolekcjonerstwa

Uczestnicy dowiedzą się czym jest kolekcjonerstwo? Zdobędą wiedzę na temat wybranych dziedzin kolekcjonerstwa. W części warsztatowej stworzą własna kolekcję obrazów. 

Zajęcia odbywają się w Gmachu Głównym mieszczącym się przy ulicy Rynek 19 w Kazimierzu Dolnym oraz w sali edukacyjnej w Puławach (Pałac Czartoryskich). Istnieje także mozliwość przeprowzenia zajeć "na wynos" w przedszkolu lub w szkole.

Ilość dostępnych miejsc jednocześnie: 30

Cena: 170.00 zł/za grupę

ODDZIAŁ PRZYRODNICZY

LEKCJA MUZEALNA Moja przygoda w muzeum

W związku z remontem konserwatorskim i modernizacją budynków ekspozycje Oddziału Przyrodniczego są zamknięte do odwołania, w związku z tym lekcje muzealne mogą być przeprowadzone w Puławach w sali edukacyjnej, w formie prelekcji w szkołach.

Zajęcia przeznaczone dla dzieci, które po raz pierwszy odwiedzają nasze muzeum. Uczniowie poznają historię Spichlerza, w którym mieści się Oddział Przyrodniczy, a następnie z przewodnikiem zwiedzają prezentowane ekspozycje. Na każdej wystawie czeka na dzieci krótkie zadanie – zagadka.
 

Ilość dostępnych miejsc jednocześnie: 30

Cena: 60.00 zł/za grupę

LEKCJA MUZEALNA W Kazimierskim Parku Krajobrazowym

W związku z remontem konserwatorskim i modernizacją budynków ekspozycje Oddziału Przyrodniczego są zamknięte do odwołania, w związku z tym lekcje muzealne mogą być przeprowadzone w Puławach w sali edukacyjnej, w formie prelekcji w szkołach.

Uczniowie zapoznają się z formami ochrony przyrody w Polsce, poznają walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.
Opcjonalnie 
podczas zajęć uczniowie mogą wykonywać ćwiczenia na kartach pracy.
 

Ilość dostępnych miejsc jednocześnie: 30

Cena: 60.00 zł/za grupę

LEKCJA MUZEALNA Nasze drzewa i krzewy

W związku z remontem konserwatorskim i modernizacją budynków ekspozycje Oddziału Przyrodniczego są zamknięte do odwołania, w związku z tym lekcje muzealne mogą być przeprowadzone w Puławach w sali edukacyjnej, w formie prelekcji w szkołach.

Uczniowie poznają różne formy roślinności (drzewiaste, krzewiaste, zielne) oraz zaznajamiają się z podstawowymi gatunkami drzew i krzewów spotykanymi w lasach liściastych, ich biologią i znaczeniem gospodarczym. Klasy starsze charakteryzują wybrane zespoły leśne i szukają wzajemnych zależności między organizmami w przyrodzie. Opcjonalnie uczniowie podczas zajęć mogą pracować z kartami pracy.
 

Ilość dostępnych miejsc jednocześnie: 30

Cena: 60.00 zł/za grupę

LEKCJA MUZEALNA "Płynie Wisła, płynie..."

W związku z remontem konserwatorskim i modernizacją budynków ekspozycje Oddziału Przyrodniczego są zamknięte do odwołania, w związku z tym lekcje muzealne mogą być przeprowadzone w Puławach w sali edukacyjnej, w formie prelekcji w szkołach.

Zajęcia na temat naszej największej rzeki. Uczniowie poznają budowę doliny rzecznej, a także bogactwo przyrodnicze Małopolskiego Przełomu Wisły, szczególnie ptaki spotykane nad Wisłą oraz gatunki ryb słodkowodnych.
Podczas zajęć 
opcjonalnie uczniowie moga rozwiązywać zadania na kartach pracy.
 

Gimnazjum - uczniowie rozpoznają elementy doliny rzecznej, określają wpływ budowy geologicznej na rzeźbę terenu oraz występującą faunę i florę.

Ilość dostępnych miejsc jednocześnie: 30

Cena: 60.00 zł/za grupę

WARSZTATY Połów wiślanych rybek

W związku z remontem konserwatorskim i modernizacją budynków ekspozycje Oddziału Przyrodniczego są zamknięte do odwołania, w związku z tym warsztaty będą realizowane bez możliwości zwiedzania Oddziału Przyrodniczego. Mogą być przeprowadzone w Puławach w sali edukacyjnej lub szkołach.

Wybieramy się na wędkowanie, ale nie każdy może złowić rybę. Najpierw trzeba wykazać się wiedzą, potem zręcznością, a na koniec, po udanym wędkowaniu, uruchomić zdolności plastyczne. Tematyka zajęć dotyczy ogólnych wiadomości na temat Wisy oraz rozpoznawania podstawowych gatunków ryb żyjących w tej rzece.
 

Ilość dostępnych miejsc jednocześnie: 30

Cena: 170.00 zł/za grupę

WARSZTATY W poszukiwaniu skarbu Mikołaja Przybyły

Zabawa w podchody połączona z zajęciami plastycznymi. Warsztaty rozpoczynają się od zwiedzenia z przewodnikiem Muzeum. Tematyka warsztatów może dotyczyć fauny, flory a także osobliwości przyrodniczych Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.
 

Ilość dostępnych miejsc jednocześnie: 30

Cena: 170.00 zł/za grupę

WARSZTATY W Kazimierskim Parku Krajobrazowym

W związku z remontem konserwatorskim i modernizacją budynków ekspozycje Oddziału Przyrodniczego są zamknięte do odwołania, w związku z tym warsztaty będą realizowane bez możliwości zwiedzania Oddziału Przyrodniczego. Mogą być przeprowadzone w Puławach w sali edukacyjnej lub szkołach.

Zabawa w podchody połączona z zajęciami plastycznymi. Warsztaty rozpoczynają się od zwiedzenia z przewodnikiem Muzeum. Tematyka warsztatów może dotyczyć fauny, flory a także osobliwości przyrodniczych Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.
 

Ilość dostępnych miejsc jednocześnie: 30

Cena: 170.00 zł/za grupę

WARSZTATY Jak powstały skamieniałości

W związku z remontem konserwatorskim i modernizacją budynków ekspozycje Oddziału Przyrodniczego są zamknięte do odwołania, w związku z tym warsztaty będą realizowane bez możliwości zwiedzania Oddziału Przyrodniczego. Mogą być przeprowadzone w Puławach w sali edukacyjnej lub szkołach.

Podczas zajęć uczniowie odtwarzają proces powstawania skamieniałości przy pomocy wody, gipsu i współczesnych muszli. Warsztaty urozmaicone są dodatkowymi zajęciami plastycznymi.
 

Ilość dostępnych miejsc jednocześnie: 30

Cena: 170.00 zł/za grupę

WARSZTATY Ptaki cudaki

W związku z remontem konserwatorskim i modernizacją budynków ekspozycje Oddziału Przyrodniczego są zamknięte do odwołania, w związku z tym warsztaty będą realizowane bez możliwości zwiedzania Oddziału Przyrodniczego. Mogą być przeprowadzone w Puławach w sali edukacyjnej lub szkołach.

Warsztaty przybliżają awifaunę doliny Wisły. Podczas prezentacji multimedialnej uczestnicy poznają bogactwo świata ptaków związanych z rzeką, a następnie biorą udział w zajęciach plastycznych odbywających się w ogrodzie.
 

Ilość dostępnych miejsc jednocześnie: 30

Cena: 170.00 zł/za grupę

WARSZTATY Ptaki dziuplaki

W związku z remontem konserwatorskim i modernizacją budynków ekspozycje Oddziału Przyrodniczego są zamknięte do odwołania, w związku z tym warsztaty będą realizowane bez możliwości zwiedzania Oddziału Przyrodniczego. Mogą być przeprowadzone w Puławach w sali edukacyjnej lub szkołach.

Zajęcia poświęcone będą zwierzętom zamieszkującym dziuple oraz znaczeniu w przyrodzie starych i obumierających drzew. Podczas warsztatów uczestnicy poznają między innymi gatunki dzięciołów występujących w naszym kraju, dowiedzą się jakie inne zwierzęta zamieszkują dziuple oraz dostrzegą zależność pomiędzy różnymi organizmami. Na zakończenie warsztatów osoby biorące w nich udział samodzielnie, za pomocą wkrętarek zmontują budki lęgowe dla ptaków. Te warsztaty to świetna okazja, by już dziś zatroszczyć się o ptaki żyjące w naszym najbliższym otoczeniu i przygotować im miejsca lęgowe na przyszły sezon.

Czas trwania: ok. 1,5 godz.
Miejsce: Oddział Przyrodniczy / ul. Puławska 54
Zgłoszenie uczestnictwa: pon.-pt. w godz. 08:00-15:00, tel. 81 881 03 26 lub drogą elektroniczną: przyrodnicze@mnkd.pl
Termin zgłoszeń: najpóźniej 7 dni przed planowaną wizytą

 

Ilość dostępnych miejsc jednocześnie: 30

Cena: 170.00 zł/za grupę

WARSZTATY Jesienne zwyczaje ptaków

W związku z remontem konserwatorskim i modernizacją budynków ekspozycje Oddziału Przyrodniczego są zamknięte do odwołania, w związku z tym warsztaty będą realizowane bez możliwości zwiedzania Oddziału Przyrodniczego. Mogą być przeprowadzone w Puławach w sali edukacyjnej lub szkołach.

Na zajęcia składa się prelekcja połączona z prezentacją multimedialną na temat przystosowań ptaków do zimy (w tym ptasich wędrówek). Warsztaty urozmaicone są grą edukacyjną na terenie ogródka muzeum.
 

Ilość dostępnych miejsc jednocześnie: 30

Cena: 170.00 zł/za grupę

WARSZTATY Zimowe zwyczaje ptaków

W związku z remontem konserwatorskim i modernizacją budynków ekspozycje Oddziału Przyrodniczego są zamknięte do odwołania, w związku z tym warsztaty będą realizowane bez możliwości zwiedzania Oddziału Przyrodniczego. Mogą być przeprowadzone w Puławach w sali edukacyjnej lub szkołach.

Na zajęcia składa się prelekcja połączona z prezentacją multimedialną na temat przystosowań ptaków do zimy oraz gatunków ptaków, jakie możemy spotkać w przydomowych karmnikach. Warsztaty kończą się przygotowaniem karmidełek dla ptaków.
 

Ilość dostępnych miejsc jednocześnie: 30

Cena: 170.00 zł/za grupę

WYCIECZKA Nasze drzewa i krzewy - od teorii do praktyki

W związku z remontem konserwatorskim i modernizacją budynków ekspozycje Oddziału Przyrodniczego są zamknięte do odwołania, w związku z tym wycieczki będą realizowane bez możliwości zwiedzania Oddziału Przyrodniczego.

Zajęcia rozpoczynają się zwiedzeniem Muzeum ze szczególnym uwzględnieniem roślin spotykanych w kazimierskich wąwozach. Następnie, podczas wycieczki, uczniowie oznaczają w terenie poznane wcześniej gatunki drzew i krzewów, poznają ich biologię i znaczenie gospodarcze.
Trasy wycieczek mogą ulec modyfikacji po wcześniejszym uzgodnieniu.
 

Ilość dostępnych miejsc jednocześnie: 30

Cena: 170.00 zł/za grupę

WYCIECZKA W kazimierskich dołach

W związku z remontem konserwatorskim i modernizacją budynków ekspozycje Oddziału Przyrodniczego są zamknięte do odwołania, w związku z tym wycieczki będą realizowane bez możliwości zwiedzania Oddziału Przyrodniczego.

Wycieczka przyrodnicza kazimierskimi wąwozami. Uczniowie poznają genezę powstawania wąwozów, faunę i florę grądu, a także obserwują zmieniający się podczas wędrówki krajobraz. Otrzymują karty pracy, które z pomocą przewodnika wypełniają i wykonują zawarte w nich zadania.
Trasy wycieczek mogą ulec modyfikacji po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

Ilość dostępnych miejsc jednocześnie: 30

Cena: 170.00 zł/za grupę

WYCIECZKA ORNITOLOGICZNA Wisła - ptasi raj

W związku z remontem konserwatorskim i modernizacją budynków ekspozycje Oddziału Przyrodniczego są zamknięte do odwołania, w związku z tym wycieczki będą realizowane bez możliwości zwiedzania Oddziału Przyrodniczego.

Zajęcia rozpoczynają się zwiedzeniem Muzeum Przyrodniczego wraz z krótką prezentacją multimedialną poświęconą ptakom. Następnie uczniowie, wyposażeni w lornetki, wędrują z przewodnikiem poznając podstawowe gatunki ptaków żyjących nad Wisłą.
Trasy wycieczek mogą ulec modyfikacji po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

Ilość dostępnych miejsc jednocześnie: 30

Cena: 170.00 zł/za grupę

ZIELONA SZKOŁA

W związku z remontem konserwatorskim i modernizacją budynków ekspozycje Oddziału Przyrodniczego są zamknięte do odwołania, w związku z tym lekcje muzealne mogą być przeprowadzone w Puławach w sali edukacyjnej, w formie prelekcji w szkołach. Warsztaty będą realizowane bez możliwości zwiedzania Oddziału Przyrodniczego. Mogą być przeprowadzone w Puławach w sali edukacyjnej lub szkołach. 

W ramach "Zielonej Szkoły" proponujemy kilkudniowy program, na który składają się m.in.: lekcje muzealne prowadzone na wystawach, warsztaty, zajęcia plastyczne pt. "Moja przygoda w muzeum”, rejsy statkiem po Wiśle z przewodnikiem oraz wycieczki po okolicznych wąwozach.
 

Ilość dostępnych miejsc jednocześnie: 30

Cena: usługa bezpłatna

ODDZIAŁ MUZEUM SZTUKI ZŁOTNICZEJ

WARSZTATY A nóż widelec... - savoir vivre przy stole

Czym i jak się jadało, jakie zasady obowiązują przy stole? Podczas zajęć nauczymy się zasad nakrywania do stołu. Dzięki spacerowi po ekspozycji dowiemy się co dawniej na nim znajdowało i samodzielnie ułożymy zastawę stołową. 

Zajęcia odbywają się w Gmachu Głównym mieszczącym się przy ul. Rynek 19 w Kazimierzy Dolnym oraz w sali edukacyjnej w Puławach (Pałac Czartoryskich.) Istnieje także możliwość przeprowadzenia zajęć na "wynos" w przedszkolu lub szkole.

Ilość dostępnych miejsc jednocześnie: 20

Cena: 170.00 zł/za grupę

WARSZTATY Złota szkatułka

Wspólnie z dziećmi odpowiemy na pytanie: czy w Oddziale Muzeum Sztuki Złotniczej znajduje się ten drogocenny kruszec? Opowiemy o historii jedynego w Polsce muzeum złotnictwa. W części warsztatowej uczestnicy zajęć wykonają szkatułki na swoje skarby i pamiątki.

Zajęcia odbywają się w Gmachu Głównym mieszczącym się przy ulicy Rynek 19 w Kazimierzu Dolnym oraz w sali edukacyjnej w Puławach (Pałac Czartoryskich). Istnieje także mozliwość przeprowadzenia zajeć "na wynos" w przedszkolu lub w szkole.

Ilość dostępnych miejsc jednocześnie: 20

Cena: 170.00 zł/za grupę

ODDZIAŁ ZAMEK W JANOWCU

LEKCJA MUZEALNA Zamkowe bajki i legendy

Uczestnicy lekcji poznają historię i tajemnice Zamku. Zrozumieją czym różni się legenda od bajki. Dowiedzą się jak naprawdę wyglądało życie w Zamku. Przekonają się czy w Zamku mieszkają duchy.

Zajęcia odbywają się w Oddziale Zamek w Janowcu, Gmachu Głównym mieszczącym się przy ulicy Rynek 19 w Kazimierzu Dolnym oraz w sali edukacyjnej w Puławach (Pałac Czartoryskich). Istnieje także mozliwość przeprowzenia zajeć "na wynos" w przedszkolu lub w szkole.
 

Ilość dostępnych miejsc jednocześnie: 20

Cena: 60.00 zł/za grupę

WARSZTATY Heraldyczne abecadło

W czasie warsztatów uczestnicy zapoznają się z historią i zasadami tworzenia herbów. Będą mieli okazję stworzyć i ozdobić własny herb zgodnie z zasadami heraldyki. Herby wykonane są z masy gipsowej. Zapewniamy uczestnikom wszystkie niezbędne materiały. Istnieje możliwość wykonania herbu, który jednocześnie będzie pamiątkowym magnesem.
Zajęcia odbywają się w zamku janowieckim. Istnieje także mozliwość przeprowzenia zajeć "na wynos".

Zajęcia odbywają się w zamku janowieckim oraz w sali edukacyjnej w Puławch (Pałac Czartoryskich.) Istnieje także możliwość przeprowadzenia zajęć na "wynos" w przedszkolu lub szkole.

Ilość dostępnych miejsc jednocześnie: 30

Cena: 170.00 zł/za grupę

WARSZTATY Fabryka gliny

Praca z gliną jest wspaniałą okazją do rozwijania zdolności manualnych,ma też świetne działanie relaksacyjne i terapeutyczne, sprzyja wyciszeniu.
Kształtuje wytrwałość, kreatywność i wrażliwość estetyczną. Podczas zajęć zapoznamy uczestników z surowcem oraz narzędziami wykorzystywanymi w pracy ceramika. Korzystając ze wskazówek instruktora, uczestnicy samodzielnie wykonają techniką modelowania misę dekoracyjną.

Zajęcia odbywają się w zamku janowieckim oraz w sali edukacyjnej w Puławach (Pałac Czartoryskich). Istnieje także mozliwość przeprowzenia zajeć "na wynos" w przedszkolu lub w szkole.

 

Ilość dostępnych miejsc jednocześnie: 20

Cena: 15.00 zł/za osobę

ODDZIAŁ GRODZISKO ŻMIJOWISKA

WARSZTATY Od gliny do garnka - słowiańskie techniki lepienia naczyń

Zajęcia odbywają się w okresie od maja do września.
Fragmenty naczyń to najliczniejsze pozostałości kultury materialnej odkrywane przez archeologów podczas badań wykopaliskowych. Wyrabiane były masowo, a umiejętność ich lepienia posiadał niemal każdy Słowianin. Podczas zajęć uczestnicy poznają techniki formowania oraz zdobienia naczyń stosowane we wczesnym średniowieczu. Zobaczą również repliki charakterystycznych form naczyń i ich ornamentykę. Każdy z uczestników samodzielnie ulepi i ozdobi naczynie wykorzystując przy tym techniki i przyrządy znane Słowianom.
 

Ilość dostępnych miejsc jednocześnie: 20

Cena: 250.00 zł/za grupę

WARSZTATY W glinianym garnku – potrawy sprzed 1000 lat

Zajęcia odbywają się w okresie od maja do września.
Czy słowiańskie smaki bardzo różniły się od współczesnych? W trakcie zajęć uczestnicy zobaczą jak wyglądały sprzęty kuchenne i naczynia Słowian. Dowiedzą się z jakich produktów i w jaki sposób przygotowywano potrawy oraz jak przechowywano pożywienie w okresie wczesnego średniowiecza. Wezmą udział w poszukiwaniach na łące jadalnych roślin, mieleniu mąki na żarnach oraz wspólnie z prowadzących przygotują słowiański posiłek i poznają smak sprzed 1000 lat.
 

Ilość dostępnych miejsc jednocześnie: 20

Cena: 250.00 zł/za grupę

LEKCJA MUZEALNA W grodzie i zagrodzie – życie wczesnośredniowiecznych Słowian

Lekcja muzealna połączona ze zwiedzaniem muzeum w plenerze: częściowo zrekonstruowanego gródka wczesnośredniowiecznego i skansenu z zabudową osadową.
Podróż do świata Słowian sprzed 1200 lat. Podczas zwiedzania z archeologiem muzeum w plenerze, uczestnicy odkryją historię wczesnośredniowiecznego grodu i towarzyszących mu osad. Poznają kulturę materialną, zajęcia codzienne oraz zwyczaje zamieszkujących je przed wiekami Słowian. Zobaczą z bliska drewniane i ziemne umocnienia grodu, słowiańskie chaty i ich wnętrza oraz repliki wczesnośredniowiecznej broni, ozdób oraz przedmiotów użytkowych.
 

Ilość dostępnych miejsc jednocześnie: 20

Cena: 100.00 zł/za grupę

Newsletter
Wpisz adres e-mail...
Muzealna Cafe
więcej
Logowanie

Biuletyn Informacji Publicznej © Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - 2013.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij
DNI I GODZINY OTWARCIA

Informujemy, że od dn. 20 listopada 2017 nieczynne będą dla zwiedzających (do odwołania) ekspozycje Oddziału Przyrodniczego, Domu Kuncewiczów, Kamienicy Celejowskaiej oraz Manufaktura Muzealna i Biblioteka.

 

Więcej

Wesprzyj naswsparcie muzeum

Nr konta: 57 1750 1107 0000 0000 2076 2519