mapa pomniejsz powiększ

mapa pomniejsz powiększ

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym » Wizyta w muzeum » AKTUALNOŚCI » PARDES FESTIVAL / 21 - 25 sierpnia

Logo MNKD PARDES FESTIVAL / 21 - 25 sierpnia

Fundacja Spichlerz Kultury zaprasza od 21 do 25 sierpnia 2019 na siódmą edycję  Pardes Festival – Spotkań z Kulturą Żydowską. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym jest partnerem festiwalu od jego pierwszej edycji. Tego roku proponujemy cztery wydarzenia współorganizowane z MNKD. Udział we wszystkich wydarzeniach nieodpłatny.

Festiwal otworzy spacer tematyczny w przestrzeni miasteczka śladami motywów architektonicznych utrwalonych na obrazach malarzy żydowskich (21 sierpnia, środa, godz.11:00, zbiórka przy Kamienicy Celejowskiej). W czasie spaceru Łukasz Rejowski przywoła obrazy z przeszłości: unicestwiony w czasie II wojny światowej dawny Kazimierz nad Wisłą i tworzących w nim malarzy żydowskich. Warto przypomnieć choćby kilku z nich: Jana Gotarda, Eliasza Kanarka, Natana Korzenia, Feliksa Frydmana, Samuela Finkelsteina, Efraima i Menasze Seidenbeutelów - to oni bywali na organizowanych w miasteczku plenerach. Bywali w Kazimierzu także artyści żydowscy starszego pokolenia: Henryk Berlewi, Władysław Weintraub, Abraham Ostrzega, Majer Appelbaum. Ocalony na Wschodzie, pochodzący z Kazimierza malarz Chaim Goldberg powracał do kazimierskich motywów po kres swego życia. „W Kazimierzu co trzeci to malarz” – tak wspominał klimat miasteczka wybitny poeta jidyszowy Jakow Glatsztejn (Wen Jas iz geforn (jid. Kiedy Jaś pojechał), Nowy Jork, 1935).

Wspomnienie polsko-żydowskiej kolonii artystycznej w Kazimierzu i przybliżanie szeroko definiowanej sztuki żydowskiej to wiodące wątki festiwalu od jego pierwszej edycji. Tego roku podążymy tropami kolonii kazimierskiej, poznamy także działalność malarzy żydowskich w kolonii artystycznej w przedwojennym Krzemieńcu. Krzemieniec przyciągał wielu artystów historią utrwaloną w architekturze i walorami krajobrazowymi. Kazimierzy Dolny i Krzemieniec łączyło jedno: oba miasta były znaczące w historii i tradycji żydowskiej. Na prezentację Doroty Seweryn i spotkanie z żydowskim Krzemieńcem zapraszamy w sobotę festiwalową, 24 sierpnia, na godz.15:00, do gmachu głównego Muzeum, Rynek 19.

Stałym już punktem programu festiwalowego jest oprowadzanie kuratorskie po kolekcji judaików w Muzeum Sztuki Złotniczej, oddziale Muzeum Nadwiślańskiego. Judaizm wykształcił i pielęgnował przez wieki bogaty w obrządki ceremoniał religijny, dla wypełniania którego niezbędny był cały zestaw sprzętów kultowych i obrzędowych. Znawczyni sztuki złotniczej, Aniela Ryndziewicz przedstawi kolekcję judaików i po raz pierwszy (!) ekspozycję warsztatu złotnika, obiektu unikalnego w skali Europy Środkowo-Wschodniej. W warsztatach złotniczych powstawały przedmioty kultu synagogalnego i te stosowane podczas codziennych domowych praktyk religijnych. Czy podziwiając te pięknie zdobione przedmioty zastanawiamy się: kto je wykonał – złotnicy żydowscy czy chrześcijańscy, a może jedni i drudzy...? 21 sierpnia, środa, godz. 15.00, Muzeum Sztuki Złotniczej, gmach główny Muzeum Nadwiślańskiego, Rynek 19.

Na 25 sierpnia 2019 (niedziela) zaplanowana jest wycieczka do Janowca (zbiórka przed kasą Zamku o godz. 11:00). W programie: zwiedzanie Zamku i przyzamkowego skansenu z Łukaszem Rejowskim i spacer w przestrzeni miasteczka z Filipem Jaroszyńskim. Trasę spaceru wytyczają ślady wielokulturowych pamiątek w Janowcu nad Wisłą (kościół - miejsce po bóżnicy - cmentarz żydowski). „U stóp wielkiego rycerskiego zamku, w dolinie, która kiedyś była korytem Wisły, stała synagoga. Zaledwie rok przed wybuchem drugiej wojny światowej biedni janowieccy Żydzi odnowili swoją bóźnicę. Z jasnych, czystych ścian spoglądały szlachetne ornamenty przeplatane peanami na cześć Wszechmogącego. Wszystkie barwy tęczy mieniły się na ścianach, odbijały w wizerunkach filigranowych skrzypiec, cymbałów i trąbek. Na aron ha-kodesz lwy i lamparty zajadały winogrona, łagodnie popatrując na modlących się janowieckich Żydów, jakby ze współczuciem, że kiedy one garściami jedzą winogrona, oni muszą ciężko harować…” (Mordechaj Canin, Przez ruiny i zgliszcza. Podróż po stu zgładzonych gminach żydowskich w Polsce, wyd. Nisza). 

Na finał wycieczki do Janowca organizatorzy zapraszają na lampkę wyśmienitego wina do nieodległej od miasteczka malowniczo położonej na skarpie wiślanej winnicy Widok Wojszyn (Wojszyn 5a). Widok z winnicy na kazimierski  brzeg Wisły jest po prostu zjawiskowy! 

W bogatym programie Pardes Festival, poza wydarzeniami w partnerstwie z Muzeum Nadwiślańskim, prezentacje multimedialne, pokazy filmowe, warsztat wycinanki żydowskiej, Popołudnie ze Śliwką w klimatycznym Folwarku Walencja, spotkania literackie, opowieść o historii kościoła greckokatolickiego w Polsce, spacer w przestrzeni miasteczka śladami żydowskimi w Kazimierzu Dolnym, koncert muzyki sefardyjskiej w Teatrze Klepisko.

W trakcie Pardes Festival powracamy do mitycznego sztetla i poznajemy mikrokosmos wielokulturowych miast i miasteczek w dawnej Polsce. W podróż do dawnego Zamościa, wielokulturowego miasta prywatnego kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego wybierzemy się z dr  Piotrem Kondraciukiem z Muzeum Zamojskiego w Zamościu. Pamięć międzywojennego wielokulturowego Lublina przywoła Joanna Zętar z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Lublin fascynuje od wieków: miasto położone na skrzyżowaniu szlaków Wschodu i Zachodu i ważny punkt na politycznej i handlowej mapie dawnej Rzeczpospolitej to tygiel religii i kultur, które odcisnęły trwały ślad w topografii i architekturze tego wyjątkowego miasta.

Goście festiwalowi spotkają się z wybitnymi znawcami judaizmu, znawcami szeroko definiowanej sztuki żydowskiej, tradycji, kultury żydowskiej i wielokulturowego dziedzictwa Polski.

A na finał festiwalu zapraszamy na koncert muzyki diaspory sefardyjskiej. GERARD EDERY TRIO wykona pieśni i muzykę charakterystyczną dla kultury muzycznej Żydów sefardyjskich, spadkobierców kulturowych Żydów wypędzonych w XVI w. z Hiszpanii i Portugalii. W muzyce diaspory sefardyjskiej słychać wpływy hiszpańskie, arabskie, greckie i bałkańskie. Żywiołowe, pełne ekspresji brzmienia, czasem nastrojowe i melancholijne przenoszą w południowe klimaty zabarwione muzycznymi kolorami Orientu. 24 sierpnia, sobota, godz. 20.00, Teatr Klepisko.

Motyw graficzny siódmej edycji Pardes Festival to połączenie wycinanek Joanny Matyjasek i oprawy graficznej Lidii Dańko.

Serdecznie zapraszamy!

Zachęcamy do śledzenia facebooka festiwalowego: https://www.facebook.com/PardesFestival/

Tekst: dr Aleksandra Markiewicz, dyrektor programowy Pardes Festival

Program PARDES FESTIVAL 2019

Środa, 21 sierpnia 2019
- godz. 11:00 | Spacer w przestrzeni miasteczka | Obrazy z przeszłości: architektura Kazimierza nad Wisłą na obrazach artystów żydowskich | prowadzenie Łukasz Rejowski | Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym | zbiórka przed Kamienicą Celejowską, ul. Senatorska 11 | udział nieodpłatny |
- godz. 14:00 | O obiektach rytualnych i przedmiotach codziennego użytku na ekspozycji w bejt tfila / domu modlitwy / w Żydowskim Instytucie Historycznym | prezentacja multimedialna | Michał Krasicki | Żydowski Instytut Historyczny/Warszawa | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 |
- godz. 15:30 | Spacer po kolekcji judaików i wizyta w warsztacie złotnika | oprowadzanie kuratorskie z Anielą Ryndziewicz | Muzeum Sztuki Złotniczej / gmach główny Muzeum Nadwiślańskiego | Rynek 19 |
- godz. 17:30 | Symcha Trachter. Malarz na peryferiach? | prezentacja multimedialna | Jakub Bendkowski | Żydowski Instytut Historyczny/ Warszawa | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 |
- godz. 19:30 | Wieczór filmowy | "Sklep przy głównej ulicy" | 2 godz. 8 min. | reż. Jan Kadár, Elmar Klos | we współpracy z Czeskim Centrum Warszawa | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki |ul. Lubelska 12 | udział nieodpłatny |

Czwartek, 22 sierpnia 2019
- godz. 11:00 | Wirtualny spacer po galerii Miasteczko. Jakub Frank i historia frankistów na wystawie stałej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN | dr hab. Artur Markowski | MHŻP POLIN/Warszawa | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Lubelska 12 |
- godz. 12:30 | Warsztat wycinanki żydowskiej z Joanną Matyjasek | Gmina Wyznaniowa Żydowska Warszawa/Lublin | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Lubelska 12 | koniecznie z małymi ostrymi nożyczkami | udział nieodpłatny |
- godz. 14:30 | Obrazy z przeszłości: kościoły, synagogi, cerkwie i zbory na mapie przedwojennego Lublina| prezentacja multimedialna |Joanna Zętar | Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN/Lublin | Dom Architekta SARP | Rynek 20 |
- godz. 17:00 | Popołudnie ze Śliwką | śliwkowy bilet wstępu 35 zł |
Łemkowskie herbarium: o ziołach, kwiatach i owocach w kulturze tradycyjnej Łemków | gawęda Marty Butryn | pieśni łemkowskie w wykonaniu Marty i Krzysztofa Butrynów | Fundacja Stara Droga /Janów Lubelski / Wołowiec |
W programie także: wędzenie śliwek, degustacja nalewek, lokalnych win i przysmaków śliwkowych | Folwark Walencja | ul. Góry 16 |
- godz. 20:00 | Spacer po kazimierskich górach, sadach i wąwozach | dr Andrzej Pawłowski / Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie | zbiórka przed Folwarkiem Walencja | udział nieodpłatny |

Piątek, 23 sierpnia 2019
- godz. 11:00 | Obrazy z przeszłości: Zamość. O koncepcji wielokulturowego miasta prywatnego kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego | prezentacja multimedialna | dr Piotr Kondraciuk / Muzeum Zamojskie w Zamościu | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 |
- godz. 12:30 | O historii kościoła greckokatolickiego w Polsce | spotkanie z ks. mitratem Stefanem Batruchem | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 |
- godz. 16:00 | Śladami żydowskimi w Kazimierzu nad Wisłą | spacer tematyczny w przestrzeni miasteczka z „Licencją na oprowadzanie” | zbiórka przy synagodze od strony Małego Rynku | udział nieodpłatny |
- godz. 18:30 | Obrazy z przeszłości: spotkanie z twórczością Ester Kreitman z domu Singer z udziałem potomkiń rodziny Singerów - Hazel Karr i Meirav Hen | czytanie fragmentów prozy Ester Kreitman: Jan Tuźnik | prowadzenie: Aleksandra Markiewicz | na finał spotkania pokaz filmu „Ojczyzna jidysz” (25 min., reż. Henryka Dobosz, Adam Kinaszewski) | Folwark Walencja | ul. Góry 16 | | Partner wydarzenia Wydawnictwo Fame Art|
liczba miejsc ograniczona, bezpłatne wejściówki na recepcji Folwarku Walencja na godzinę przed spotkaniem

Sobota, 24 sierpnia 2019
- godz. 11:00 | Reminiscencje z wystawy Jung Idysz w Muzeum Miasta Łodzi | prezentacja multimedialna | Adam Klimczak / Muzeum Miasta Łodzi | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 |
- godz. 12:30 | Rozmowa o Pinkasie Bursteinie, żydowskim malarzu z Nowego Sącza | Spotkanie z Ewą Andrzejewską, autorką książki „Maryan. Powrót” (wyd. Nisza) | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 |
- godz. 15:00 | Obrazy z przeszłości: o artystach żydowskich w przedwojennym Krzemieńcu | prezentacja multimedialna | Dorota Seweryn / MNKD | Muzeum Nadwiślańskie | Rynek 19 |
- godz. 17:00 | Przez ruiny i zgliszcza. Podróż po stu zgładzonych gminach żydowskich w Polsce | spotkanie wokół książki Mordechaja Canina (wyd. Nisza)| z udziałem prof. Moniki Adamczyk-Garbowskiej (tłumaczka), Katarzyny Markusz (jewish.pl) i Krystyny Bratkowskiej (wydawczyni) | czytanie fragmentów książki: Jan Tuźnik| prowadzenie: Aleksandra Markiewicz | Dom Architekta SARP | Rynek 20 |
- godz. 20:00 | La Rosa Linda | Muzyka diaspory sefardyjskiej | Gerard Edery Trio | Teatr Klepisko | sprzedaż biletów przed koncertem | bilet 40 zł |
| Teatr Klepisko / Skowieszynek 15 – droga przez Doły kazimierskie na Wylągi i dalej do Skowieszynka, skręt  na lewo, w polną drogę do Teatru Klepisko |

Niedziela, 25 sierpnia 2019
- godz. 11:00 | Janowiec | Obrazy z przeszłości: program specjalny dla gości Pardes Festival w partnerstwie z Muzeum Nadwiślańskim |
Zwiedzanie Zamku i zespołu dworskiego z Łukaszem Rejowskim | zbiórka przed kasą Zamku | ul. Lubelska 20 | wstęp i parking nieodpłatnie |
- godz. 12:30 | Przerwa na małe co nieco |
- godz. 13:30 | Śladami wielokulturowych pamiątek historycznych w Janowcu nad Wisłą (kościół - miejsce po bóżnicy - cmentarz żydowski) | spacer z Filipem Jaroszyńskim | zbiórka przed Kościołem Św. Stanisława bp.m i św. Małgorzaty | ul. Rynek 6 |   
- godz. 15:00 | Na finał wizyta w winnicy Widok Wojszyn | Wojszyn 5a / gmina Janowiec | na skarpie wiślanej na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego | GPS: 51.336203, 21.943048 | tel. 601 563 990 |

 


Powrót
Opinie o stronieDodaj opinię

średnia ocen:

Ta strona nie ma jeszcze komentarzy
Twój podpis:
Treść opinii:
Twoja ocena: 1 2 3 4 5
Newsletter
Wpisz adres e-mail...
Muzealna Cafe
więcej
Logowanie

Biuletyn Informacji Publicznej © Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - 2013.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij
DNI I GODZINY OTWARCIA

Informujemy, że od dn. 20 listopada 2017 nieczynne będą dla zwiedzających (do odwołania) ekspozycje Oddziału Przyrodniczego, Domu Kuncewiczów, Kamienicy Celejowskaiej oraz Manufaktura Muzealna i Biblioteka.

 

Więcej

Wesprzyj naswsparcie muzeum

Nr konta: 57 1750 1107 0000 0000 2076 2519