mapa pomniejsz powiększ

mapa pomniejsz powiększ

Logo MNKD CENNIK BILETÓW I USŁUG

 

OPŁATY ZA WSTĘP DO OBIEKTÓW MUZEUM NADWIŚLAŃSKIEGO:

 • Informujemy, że od dn. 20 listopada 2017 r. ekspozycje Oddziału Przyrodniczego, Domu Kuncewiczów i Kamienicy Celejowskiej będą nieczynne do odwołania. Zamknięcie ekspozycji spowodowane jest remontem i modernizacją zabytkowych obiektów prowadzonych przez Muzeum Nadwiślańskie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktra i Środowisko 2014-2020.
   
 • Informujemy, że zwroty za bilety na koncert grupy "Raz, Dwa, Trzy" zakupione w kasie oddziału Zamek w Janowcu bedą zwracane w kasie oddziału Zamek w Janowcu.
 • Karnety i bilety grupowe

  Rodzaj biletu

  Cena

  Uprawnienia

  Karnet normalny

  30,00

  upoważnia do jednorazowego wstępu na wszystkie ekspozycje stałe i czasowe Muzeum Nadwiślańskiego. Karnet ważny jest przez 30 dni od daty zakupu.

  Karnet ulgowy

  20,00

  upoważnia do jednorazowego wstępu na wszystkie ekspozycje stałe i czasowe Muzeum Nadwiślańskiego. Karnet ważny jest przez 30 dni od daty zakupu.

  Bilet grupowy „mały” normalny

  250,00

  upoważnia do wstępu grupę zorganizowaną liczącą do 25 osób; Dotyczy wyłącznie oddziału Zamek w Janowcu

  Bilet grupowy „duży” normalny

  400,00

  upoważnia do wstępu grupę zorganizowaną liczącą do 40 osób *; Dotyczy wyłącznie oddziału Zamek w Janowcu

  Bilet grupowy „mały” ulgowy

  170,00

  upoważnia do wstępu grupę zorganizowaną liczącą do 25 osób; Dotyczy wyłącznie oddziału Zamek w Janowcu

  Bilet grupowy „duży” ulgowy

  270,00

  upoważnia do wstępu grupę zorganizowaną liczącą do 40 osób *; Dotyczy wyłącznie oddziału Zamek w Janowcu

  *Zakup biletu grupowego „dużego” normalnego i ulgowego w odniesieniu do zwiedzania ekspozycji stałych i czasowych w oddziale Zamek w Janowcu nie zwalnia z obowiązku podziału grupy liczącej do 40 osób na dwie, by liczba zwiedzających nie przekraczała 25 osób.

  Oddział Grodzisko Żmijowiska

  Rodzaj biletu / usługi

  Uprawnienia

  Cena

  Wstęp

   

  Wstęp wolny

  Lekcja muzealna

  Cena od grupy

  100,00

  Udział w Warsztatach Archeologii Doświadczalnej

  Cena od osoby za dzień

  10,00

  Warsztatowe zajęcia archeologiczne

  Cena od grupy

  250,00

  Udostępnienie miejsca na ognisko dla grupy korzystającej z oferty edukacyjnej

  Cena od grupy

  50,00

  Udostępnienie miejsca na organizację imprez o charakterze historycznym, artystycznym lub rekonstrukcyjnym

  Cena od grupy

  Cena umowna, zależna od tematyki i wielkości grupy

   

  Gmach Główny Muzeum Nadwiślańskiego (Kazimierz Dolny, Rynek 19). Łączny wstęp na wystawy oddziału Muzeum Sztuki Złotniczej i wystawy czasowe w Galerii Wystaw Czasowych

  Rodzaj biletu

  Cena

  Normalny

  15,00

  Ulgowy

  10,00

  Rodzinny*

  30,00

  Oddział Muzeum Sztuki Złotniczej

  Rodzaj biletu

  Cena

  Normalny

  8,00

  Ulgowy

  6,00

  Rodzinny*

  20,00

  Oddział Zamek w Janowcu

  Rodzaj biletu

  Cena

  Normalny

  12,00

  Normalny z przewodnikiem

  16,00

  Ulgowy

  8,00

  Ulgowy z przewodnikiem

  12,00

  Rodzinny*

  30,00

  Dziedziniec i krużganki **

  7,00

  **obejmuje wyłącznie wstęp na dziedziniec i krużganki

  Wystawa czasowa w Pałacu Czartoryskich w Puławach

  Rodzaj biletu

  Cena

  Normalny

  10,00

  Ulgowy

  8,00

  Rodzinny*

  20,00

  * Bilet rodzinny dla dwojga rodziców lub opiekunów prawnych z co najmniej jednym dzieckiem w wieku do lat 18.

  Ceny usług edukacyjnych dla grup

  Rodzaj usługi

  Cena

  Lekcja muzealna

  60,00

  Warsztaty, wycieczki, pokazy w Puławach, Kazimierzu Dolnym i Janowcu

  170,00

  Warsztaty, wycieczki, pokazy z dojazdem edukatorów do 20 km od Puław

  220,00

  Warsztaty, wycieczki, pokazy z dojazdem edukatorów od 20 km do 50 km od Puław

  250,00

  Warsztaty, wycieczki, pokazy z dojazdem edukatorów od 50 km do 70 km od Puław

  300,00

  Warsztaty, wycieczki, pokazy z dojazdem edukatorów powyżej 70 km od Puław

  Cena umowna

  Wykład, prelekcja, konferencja

  200,00

  Inne formy edukacji np. gry terenowe, gry miejskie, questy, zielone i białe szkoły etc.

  Cena umowna

  Oprowadzanie kuratorskie w języku polskim (rezerwacja z wyprzedzeniem 3 dni)

  60,00

  Oprowadzanie kuratorskie w języku angielskim (rezerwacja z wyprzedzeniem 3 dni)

  90,00

  Oprowadzanie po zespole zamkowo-dworsko-parkowym Zamek w Janowcu z przewodnikiem (grupa do 25 osób)

  140,00

  * Grupa uczestników zajęć edukacyjnych (lekcja muzealna, wycieczka) oraz oprowadzania nie może przekraczać 30 osób, w przypadku oprowadzania po ekspozycjach oddziału Zamek w Janowcu do 25 osób.
  * Grupa uczestnicząca w zajęciach warsztatowych nie może liczyć więcej niż 30 osób. W uzasadnionych przypadkach wielkość grupy podlega indywidualnym ustaleniom pomiędzy Muzeum a uczestnikiem zajęć edukacyjnych. 

  UWAGA: Uczestnicy zajęć edukacyjnych odbywających się na ekspozycjach muzealnych zobowiązani są także do wykupienia jednorazowych biletów wstępu do Muzeum i jednocześnie uiszczenia opłat za uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych.

  Ceny usług pozostałych

  Rodzaj usługi

  Uprawnienia

  Cena

  Wynajęcie sali na godziny

  Do 4 godzin-cena za godzinę

  100,00

  Wynajęcie sali na dzień

  Powyżej 4 godzin

  500,00

  Organizacja imprez okolicznościowych

  np. konferencje, spotkania, koncerty, pokazy, śluby etc.

  Cena umowna wg złożonej oferty

  Opłata parkingowa dla gości Muzeum i gości hotelowych

  Cena za dobę w oddziale Zamek w Janowcu

  8,00

  Wynajęcie miejsca na organizację pikniku i/lub ogniska w oddziałach Grodzisko Żmijowiska i Zamek w Janowcu

   

  150,00

  Udostępnienie obiektów na prywatne sesje zdjęciowe

   

  150,00

   

Dniem wolnego wstępu w maju jest piatek. Dzień wolnego wstępu dotyczy wyłącznie ekspozycji stałych, nie obejmuje wstępu do Galerii Wystaw Czasowych oraz na biletowane dodatkowo wystawy czasowe w oddziałach. Dzień wolnego wstępu obowiązuje wyłącznie zwiedzanie indywidualne lub zwiedzanie grupowe po uprzedniej rezerwacji. W Oddziale Zamek w Janowcu obowiązuje rezerwacja wejść na konkretną godzinę, do wyczerpania miejsc.

Ulga w opłacie za wstęp do muzeum przysługuje:
1) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3) nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
4) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
5) kombatantom;
6) posiadaczom Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO<26.
 
Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów przysługuje:
1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
5) przewodnikom turystycznym i pilotom grup wycieczkowych;
6) zorganizowanym grupom nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz wychowawcom i podopiecznym placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, działających na terenie gmin Kazimierz Dolny, Janowiec i Wilków - w oddziałach Muzeum, działających na terenie danej gminy;
7) dzieciom do lat 7.

Bilet za złotówkę przysługuje:
1) dzieciom i młodzieży szkolnej z terenu gminy, w jakiej położony jest dany oddział Muzeum;
2) stowarzyszenia środowiskowe i ośrodki szkolno - wychowawcze oraz terapeutyczne na podstawie pisemnej zgody Dyrektora;
3) zorganizowanym, zgłoszonym wcześniej grupom z instytucji partnerskich Muzeum;
4) gościom hotelowym wynajmującym nocleg w muzeum.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum są:
1) legitymacje szkolne, studenckie;
2) legitymacje emeryta-rencisty;
3) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
4) legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w § 6;
5) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w § 6
6) dokument poświadczający przynależność do organizacji, które mają zawarte z Muzeum porozumienie o współpracy;
7) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
8) legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS
9) legitymacje, przysługujące pracownikom uzeów rejestrowanych;
10) legitymacje przedstawicieli mediów;
11) Karta Polaka,
12) dokumenty potwierdzające wiek;
13)  inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 2 pkt. 1 i 2 do korzystania z ulgi lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Osoba lub grupa osób uprawnionych do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum okazuje upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 zd. 2 ustawy z dnia 21.11.1996 r., o muzeach Dyrektor Muzeum może w szczególnych przypadkach udzielić ulgi lub całkowicie zwolnić z opłaty za wstęp do Muzeum lub za korzystanie z innych usług, oferowanych przez Muzeum. Taka zgoda wymaga każdorazowo zachowania formy pisemnej wniosku do Dyrektora o zastosowanie ulgi przy jednoczesnym zachowaniu minimum 3 dniowego terminu wyprzedzającego daty takiego pisma.


Powrót
Opinie o stronieDodaj opinię

średnia ocen:

Ta strona nie ma jeszcze komentarzy
Twój podpis:
Treść opinii:
Twoja ocena: 1 2 3 4 5
Newsletter
Wpisz adres e-mail...
Muzealna Cafe
więcej
Logowanie

Biuletyn Informacji Publicznej © Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - 2013.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij
DNI I GODZINY OTWARCIA

Informujemy, że od dn. 20 listopada 2017 nieczynne będą dla zwiedzających (do odwołania) ekspozycje Oddziału Przyrodniczego, Domu Kuncewiczów, Kamienicy Celejowskaiej oraz Manufaktura Muzealna i Biblioteka.

 

Więcej

Wesprzyj naswsparcie muzeum

Nr konta: 57 1750 1107 0000 0000 2076 2519