mapa pomniejsz powiększ

mapa pomniejsz powiększ

Logo MNKD CENNIK BILETÓW I USŁUG

OPŁATY ZA WSTĘP DO OBIEKTÓW MUZEUM NADWIŚLAŃSKIEGO:

  • Informujemy, że od dn. 20 listopada 2017 r. ekspozycje Oddziału Przyrodniczego, Domu Kuncewiczów i Kamienicy Celejowskiej będą nieczynne do odwołania. Zamknięcie ekspozycji spowodowane jest remontem i modernizacją zabytkowych obiektów prowadzonych przez Muzeum Nadwiślańskie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktra i Środowisko 2014-2020.
     

LOKALIZACJA

CENY

    UWAGI

Bilet normalny

Bilet ulgowy

Bilet rodzinny *

KARNET NORMALNY **

KARNET ULGOWY **

Oddział Dom Kuncewiczów

 6 zł

 4 zł

 15 zł

30 zł

 

 

20 zł

 

 

 

Oddział Kamienica Celejowska

 8 zł

 5 zł

 20 zł

 

Oddział Przyrodniczy

  10 zł

  5 zł

  18 zł

 

GMACH GŁÓWNY:

Oddział Muzeum Sztuki Złotniczej

 


Galeria Wystaw Czasowych

 

 

8 zł

 

 

6 zł

 

 

 

20 zł

 

 

 

30 zł

*** Łączny wstęp do Galerii Wystaw Czasowych i na ekspozycje Oddziału Muzeum Sztuki Złotniczej

10 zł

 

12 zł***

6 zł

 

8 zł***

Oddział Zamek w Janowcu (zamek, dwór i spicherz)

  12 zł

  8 zł

  30 zł

 

 

Oddział Grodzisko Żmijowiska

                                  wstęp wolny  

czynne codziennie od rana do zmierzchu


* Bilet rodzinny dla dwojga rodziców lub opiekunów prawnych z co najmniej jednym dzieckiem w wieku do lat 18
** Karnet uprawnia do jednorazowego zwiedzania wszystkich oddziałów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym (Dom Kuncewiczów, Kamienica Celejowska, Oddział Przyrodniczy, Muzeum Sztuki Złotniczej), Janowcu (Zamek w Janowcu) i Żmijowiskach (Grodzisko Żmijowiska) przez okres 1 miesiąca od daty sprzedaży
***Bilet upoważnia do zwiedzania Galerii Wystaw Czasowych oraz wystawy stałej Oddziału Muzeum Sztuki Złotniczej

Ceny usług edukacyjnych:

Rodzaj usługi

Uprawnienia

Cena

Lekcja muzealna

od grupy*

60 zł

Bilet wstępu

 

 

 

opłata za zajęcia edukacyjne

 


opłata za zajęcia edukacyjne

(Manufaktura Muzealna)

bilet uprawniający do udziału w lekcji muzealnej, zajęciach warsztatowych, prelekcjach i innych formach edukacji

 

organizacja zajęć w pracowni złotniczej

 

organizacja zajęć w pracowni ceramicznej

10 zł


 

 

cena umowna, zależna od tematyki i wielkości grupy


 

cena umowna, zależna od tematyki i wielkości grupy

Wykład, warsztaty, wycieczka, pokaz

od grupy

150 zł

Inne formy edukacji np. gry terenowe, gry miejskie, questy etc.


od grupy


cena umowna

Oprowadzanie po wystawach


od grupy


60 zł

Oprowadzanie po wystawach w języku angielskim*


od grupy


90 zł

Lekcja muzealna
(Oddział Grodzisko Żmijowiska)


od grupy


100 zł

Uczestnictwo w projektach badawczych (Oddział Grodzisko Żmijowiska)


od osoby za dzień


10 zł

Warsztatowe zajęcia archeologiczne (Oddział Grodzisko Żmijowiska)


od grupy


250 zł

Udostępnenie miejsca na ognisko (Oddział Grodzisko Żmijowiska)

od grupy


50 zł

Udostępnienie miejsca na organizację imprez o charakterze historycznym, artystycznym lub rekonstrukcyjnym 
(Oddział Grodzisko Żmijowiska)
od grupy cena umowna

* po uprzedniej rezerwacji
 Ceny usług pozostałych:

Rodzaj usługi

Uprawnienia

Cena

Wynajęcie sali na godziny

do 4 godzin – cena za godzinę

100 zł

Wynajęcie sali na dzień

powyżej 4 godzin

500 zł

Organizacja imprez okolicznościowych
(np. konferencji, spotkań, koncertów, pokazów, uroczystość zawarcia związku małżeńskiego)

 

 

cena umowna

Opłata parkingowa dla gości Muzeum i gości hotelowych w Oddziale Zamek w Janowcucena za dobę

 

6 zł

Wynajęcie miejsca na ognisko jednorazowe

 

150 zł

Udostępnienie obiektów na sesje zdjęciowe jednorazowe

 

100 zł


* Grupa uczestników zajęć edukacyjnych (lekcja muzealna, wycieczka, wykład, pokaz) oraz oprowadzania nie może przekraczać 30 osób.
Grupa uczestnicząca w zajęciach warsztatowych nie może liczyć więcej niż 30 osób, a w oddziałach Muzeum Sztuki Złotniczej, Zamek w Janowcu i Dom Kuncewiczów - 20 osób. Grupa uczestników zajęć warsztatowych nie może przekraczać 20 osób. W uzasadnionych przypadkach wielkość grupy podlega indywidualnym ustaleniom pomiędzy Muzeum a uczestnikiem zajęć edukacyjnych.

Informujemy, że grupy zwiedzające ekspozycje nie mogą przekraczać 20 osób.
 
UWAGA: Uczestnicy oprowadzania, lekcji muzealnych i zajęć warsztatowych odbywających się na ekspozycjach muzealnych zobowiązani są także do wykupienia jednorazowych biletów wstępu do Muzeum. Nie dotyczy to Grodziska Żmijowiska.
 
Dniem wolnego wstępu do Oddziału Przyrodniczego jest sobota, do pozostałych oddziałów Muzeum - wtorek. Dzień wolnego wstępu dotyczy wyłącznie ekspozycji stałych, nie obejmuje wstępu do Galerii Wystaw Czasowych oraz na biletowane dodatkowo wystawy czasowe w oddziałach. Dzień wolnego wstępu obowiązuje wyłącznie zwiedzanie indywidualne lub zwiedzanie grupowe po uprzedniej rezerwacji. W Oddziale Zamek w Janowcu obowiązuje rezerwacja wejść na konkretną godzinę, do wyczerpania miejsc.
 
Ulga w opłacie za wstęp do muzeum przysługuje:
1) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3) nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
4) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
5) kombatantom;
6) posiadaczom Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO<26.
 
Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów przysługuje:
1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
5) przewodnikom turystycznym i pilotom grup wycieczkowych;
6) zorganizowanym grupom nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz wychowawcom i podopiecznym placówek opiekuńczo-wychowawczych i             resocjalizacyjnych, działających na terenie gmin Kazimierz Dolny, Janowiec i Wilków - w oddziałach Muzeum, działających na terenie danej gminy;
7) dzieciom do lat 7.

Bilet za złotówkę przysługuje:
1) dzieciom i młodzieży szkolnej z terenu gminy, w jakiej położony jest dany oddział Muzeum;
2) stowarzyszenia środowiskowe i ośrodki szkolno - wychowawcze oraz terapeutyczne na podstawie pisemnej zgody Dyrektora;
3) zorganizowanym, zgłoszonym wcześniej grupom z instytucji partnerskich Muzeum.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum są:
1) legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;
2) legitymacje emeryta-rencisty;
3) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
4) legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w § 4 pkt 1 ust. c i pkt 2 ust. b ;
5) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w § 4 pkt 1 ust. d i pkt 2 ust. a;
6) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
7) legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS
8) inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 2 pkt. 1 i 2 do korzystania z ulgi lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 
Organizator Muzeum może udzielić ulgi lub całkowicie zwolnić osoby indywidualne lub grupy z opłaty za wstęp lub korzystania z usług, oferowanych przez Muzeum w myśl ustawy o muzeach.
Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum okazuje upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.


Powrót
Opinie o stronieDodaj opinię

średnia ocen:

Ta strona nie ma jeszcze komentarzy
Twój podpis:
Treść opinii:
Twoja ocena: 1 2 3 4 5
Newsletter
Wpisz adres e-mail...
Muzealna Cafe
więcej
Logowanie

Biuletyn Informacji Publicznej © Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - 2013.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij
DNI I GODZINY OTWARCIA

Informujemy, że od dn. 20 listopada 2017 nieczynne będą dla zwiedzających (do odwołania) ekspozycje Oddziału Przyrodniczego, Domu Kuncewiczów, Kamienicy Celejowskaiej oraz Manufaktura Muzealna i Biblioteka.

Więcej

Wesprzyj naswsparcie muzeum

Nr konta: 57 1750 1107 0000 0000 2076 2519